Wärvik, G.-B. (2011) “Tvingande styrningsideal i en marknadsutsatt utbildning för vuxna?”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), pp. 1–13. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a2.