Schwencke, E. and Larsen, A. K. (2011) “Spenningsfeltet mellom “nytte” for bedriften og ‘frirom’ for studenten - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), pp. 1–14. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a3.