Inglar, T. (2011) “Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn - deres utvikling og ontologiske sikkerhet”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), pp. 1–16. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a4.