Amble, N. (2013) “Mestring og organisering i arbeid med mennesker - Om bra arbeid for grepa damer”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), pp. 1–2. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a1.