Bongo, M. A. (2013) “Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), pp. 1–12. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3.