Aakre, B. M. (2013) “Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), pp. 1–20. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a4.