Spetalen, H. and Sannerud, R. (2013) “Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), pp. 1–17. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a7.