Spetalen, H. (2014) “Yrkesfaglæreren - Ny rolle, nye utfordringer”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), pp. 1–9. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a1.