Spetalen, H., Johansen, E. M. and Johnsen, K. L. (2014) “Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), pp. 1–11. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a2.