Sylte, A. L. (2014) “Vurdering for yrkesrelevant opplæring”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), pp. 1–18. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a4.