Johansson, I., Erlandsson, S. I. and Dåderman, A. M. (2014) “Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), pp. 1–20. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a2.