Johansson Mahic, M. and Skyvell Nilsson, M. (2014) “Att forma en medarbetare eller att undervisa en student”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), pp. 1–12. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a4.