Aakre, B. M. (2015) “Maritim utdanning i lys av globaliseringen”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), pp. 1–11. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a2.