Stousland, H. and Witsø, H. (2015) “Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), pp. 1–16. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a4.