Reegård, K. (2020) “Når lærlingen møter arbeidslivets vurderingslogikk: Yrkessosialisering i det norske salgsfaget: [The apprentice’s encounter with the assessment logic of working life: Vocational socialisation in the Norwegian sales trade]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), pp. 67–82. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2010367.