Gåfvels, C. . (2021) “Yrkesbevis för godkänt yrkesprov i floristutbildning: [Professional certificate in floristry education]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), pp. 122–137. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.20103122.