Hiim, H. (2020) “Å vurdere yrkeskompetanse: Hva er yrkeskompetanse, og hvordan kan den vurderes? [Evaluating vocational competence: What is vocational competence, and how can it be evaluated?]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), pp. 45–66. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2010345.