Dahlback, J., Olstad, H. B., Sylte, A. L. and Wolden, A.-C. (2018) “Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole: [Challenges and opportunities in the meeting point between vocational teacher education and upper secondary school practice]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), pp. 57–77. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.188357.