Walkert, M. (2019) “Kvalitetsutveckling av digitala trepartssamtal i svensk yrkeslärarutbildning: [Quality development of digital trialogues in Swedish vocational teacher education]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), pp. 160–174. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.1883160.