Andersén, A., Asghari, H. and Petersson, M. (2019) “Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination: [Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), pp. 98–123. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.188398.