Lagercrantz All, K., Pettersson, J. and Teräs, M. (2018) “Uppgifter som medierande artefakter inom yrkeslärarutbildningen: [Assignments as mediating artefacts in vocational teacher education]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), pp. 78–97. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.188378.