Gustavsson, S., Henning Loeb, I. and Kvarnemo, C. (2018) “Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning: [Learning for sustainable development in vocational teacher education]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), pp. 19–35. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.188319.