Annerberg, A. and Fändrik, A. K. (2019) “Att vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt: [Developing a scientific foundation in vocational teacher education: Experiences from a Swedish project]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), pp. 124–140. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.1883124.