Johnsen, K. L. and Hiim, H. (2021) “Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen: [Developing vocational competence through working life practice in medical secretary education]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(1), pp. 1–20. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.211111.