Winman, T. (2014) “Lärande i teori och praktik ”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), pp. 1–16. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a6.