Johansson, M. and Palla, M. (2014) “Att bedöma lärarstudenters yrkesskicklighet”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), pp. 1–13. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a7.