Sjöberg, D., Karp, S. and Söderström, T. (2014) “Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), pp. 1–11. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a8.