Rokkones, K. L., Landro, J. and Utvær, B. K. (2019) “Bachelorutdanning for yrkesfaglærere, i et historisk og utviklingsorientert perspektiv: [Bachelor programme for vocational teachers, in a historical and development-oriented perspective]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), pp. 141–159. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.1883141.