Iversen, J. V. and Hammer Johannessen, W. (2023) “Utvikling av profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser i yrkesfaglærerutdanning: Developing professional competence: Aesthetic learning processes in vocational teacher education”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(2), pp. 26–44. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2313226.