Hanssen, G. (2023) “Opplevelse av sammenheng i fag- og yrkesopplæring: Et longitudinelt perspektiv: [Sense of coherence in vocational education and training: A longitudinal perspective]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(2), pp. 1–25. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.231321.