[1]
I. Berglund, “Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]”, NJVET, vol. 10, no. 3, pp. 83–98, Oct. 2020.