[1]
M. Nylund and B. Gudmundson, “Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet: [Teacher or craftsman? The importance of vocational teachers’ professional identification for what they regard as important knowledge in the Building and construction programme]”, NJVET, vol. 7, no. 1, pp. 64–87, Aug. 2017.