[1]
P. Karlsudd, “Att problematisera ”problemet”: Bedömning och utveckling av problemformuleringar i lärarutbildningens självständiga arbeten: [To problematize the ’problem’: Assessment and development of problem formulations in independent theses projects in teacher education]”, NJVET, vol. 8, no. 1, pp. 1–22, Jan. 2018.