[1]
N. K. Sarastuen, “Som å ta av seg verktøybeltet: Kontraster og metaforer i overgangen fra fagarbeid til yrkesfaglærerutdanning: [Leaving the tool belt behind: Contrasts and metaphors in the transition from vocational work to vocational teacher education]”, NJVET, vol. 10, no. 2, pp. 63–80, May 2020.