[1]
H. Asghari and N. Kilbrink, “Två yrkeslärares berättelser om bedömningshandlingar på industritekniska programmet: [Two vocational teachers’ stories of grade assessment on the industrial technology programme]”, NJVET, vol. 8, no. 1, pp. 23–43, Jan. 2018.