[1]
M. Lundgren, A. K. Fändrik, and N. Nerström, “Kollegial professionsutveckling för skolledare och lärare inom gymnasial yrkesutbildning: En fallstudie av en forskningscirkel”, NJVET, vol. 8, no. 2, pp. 1–21, Oct. 2018.