[1]
K. L. Rokkones, B. Stjern, Åse Strand, and B. K. Utvær, “Yrkesfaglig praksis i bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En kartlegging av studentenes erfaringer: [Vocational practice in bachelor education for vocational teachers: A survey of the students’ experiences]”, NJVET, vol. 8, no. 2, pp. 48–70, Oct. 2018.