[1]
E. B. Hellne-Halvorsen, “To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen: [Two contexts – two writing practices? Writing in school and enterprises of Technical and Vocational Education and Training]”, NJVET, vol. 9, no. 1, pp. 43–65, Apr. 2019.