[1]
M. A. Bongo, “Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole”, NJVET, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, Sep. 2013.