[1]
H. Spetalen, E. M. Johansen, and K. L. Johnsen, “Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen”, NJVET, vol. 4, no. 1, pp. 1–11, Apr. 2014.