[1]
K. Johansson, P.-O. Thång, and L. Svensson, “Förord”, NJVET, vol. 4, no. 2, pp. 1–2, Nov. 2014.