[1]
Åsa Broberg, “Verkstaden som skola eller skolan som verkstad: Om produktion som pedagogisk praktik i svensk yrkesutbildning: [The workshop as school or the school as workshop: Production as educational practice in Swedish vocational education and training]”, NJVET, vol. 6, no. 2, pp. 46–65, Dec. 2016.