[1]
M. Wyszynska Johansson, “”Du har skött dig bra”: Återkoppling inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån yrkeselevers upplevda läroplan: [‘You’re doing good’: Feedback in workplace-based learning from a perspective of the experienced curriculum]”, NJVET, vol. 10, no. 3, pp. 99–121, Jan. 2021.