[1]
M. Walkert, “Kvalitetsutveckling av digitala trepartssamtal i svensk yrkeslärarutbildning: [Quality development of digital trialogues in Swedish vocational teacher education]”, NJVET, vol. 8, no. 3, pp. 160–174, Jan. 2019.