[1]
K. Lagercrantz All, J. Pettersson, and M. Teräs, “Uppgifter som medierande artefakter inom yrkeslärarutbildningen: [Assignments as mediating artefacts in vocational teacher education]”, NJVET, vol. 8, no. 3, pp. 78–97, Dec. 2018.