[1]
K. L. Johnsen and H. Hiim, “Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen: [Developing vocational competence through working life practice in medical secretary education]”, NJVET, vol. 11, no. 1, pp. 1–20, Jan. 2021.