[1]
J. V. Iversen and W. Hammer Johannessen, “Utvikling av profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser i yrkesfaglærerutdanning: Developing professional competence: Aesthetic learning processes in vocational teacher education”, NJVET, vol. 13, no. 2, pp. 26–44, Oct. 2023.