[1]
G. Hanssen, “Opplevelse av sammenheng i fag- og yrkesopplæring: Et longitudinelt perspektiv: [Sense of coherence in vocational education and training: A longitudinal perspective]”, NJVET, vol. 13, no. 2, pp. 1–25, Sep. 2023.