[1]
H. Asghari and I. Berglund, “Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning: [Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment]”, NJVET, vol. 10, no. 2, pp. 21–43, May 2020.