Bruvik, Åse N. N., and G. Haaland. “Relevant opplæring I yrkesopplæringens første år: Elevers Erfaringer Med Yrkesrelevant opplæring: [Relevant Training in the First Year of Vocational Training: Pupils’ Experience With Vocational Training]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10, no. 2, May 2020, pp. 44-62, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2010244.